Call : 02-464-8220 ,   088-624-0002

Mail : paplearnkids@gmail.com

เปิดให้บริการแล้วกับหลักสูตร Drawing

พบกับหลักสูตร Drawing (วาดเส้น) สำหรับน้องๆ 8 ปีขึ้นไป

- สอนทักษะพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพ การร่างภาพ การจัดองค์ประกอบ การจัดมุม แสงเงา ที่ถูกต้อง และเทคนิคต่างๆในการแรงเงาให้ได้ภาพที่สวยงาม

สินค้าแม่และเด็ก