Call : 02-464-8220 ,   088-624-0002

Mail : paplearnkids@gmail.com

สถาบันพัฒนาทักษะพาเพลิน

ทางสถาบัน มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ทั้งด้าน IQ และ EQ ด้วยหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สมาธิ และ จินตนาการ... ด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี จะเกิดแรงจูงใจในการอยากเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กๆ มีความสุข สนุกกับการทำกิจกรรม และ พลังสมองของเด็กๆ เพิ่มขึ้นได้ อย่างไร้ขีดจำกัด!

ลูกๆของคุณ จะเก่งขึ้น อย่างน่าอัศจรรย์!!!

คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

อัปเกรดเซลล์สมอง

เพิ่มระดับเชาวน์ปัญญา

พัฒนา IQ, EQ

เสริมสร้างสุดยอดความจำ

พัฒนาไหวพริบ

คิดอย่างสร้างสรรค์

สู่การเป็นสุดยอด

ข่าวสารและกิจกรรม

เรียนเชาวน์ปัญญา มีประโยชน์อย่างไร?

เรียนเชาวน์ปัญญา มีประโยชน์อย่างไร?

การคิดและแก้ปัญหา มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ความเจริญก้าวหน้าและ เทคโนโลยีต่างๆ เกิดจากประสบการณ์ที่มนุษย์รู้จักแก้ปัญหาในอดีต การที่เราจะเพิ่มนักคิดและแก้ปัญหา และพึ่งพาตัวเองได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาเด็กในด้านเชาวน์ปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการคิด แก้ปัญหา สังเกตุ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเพิ่มทักษะเชาวน์ปัญญา ต้องมีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่หลากหลาย เมื่อเด็กๆได้ เรียนรู้และฝึกฝนบ่อยๆ ระดับเชาวน์ปัญญาจะเพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป และส่งผลให้เด็กๆ กลายเป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ได้อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

ทดลองเรียนเปียโน ฟรี สำหรับน้องๆ 3-7 ปี

ทดลองเรียนเปียโน ฟรี สำหรับน้องๆ 3-7 ปี

ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่าน มาทดลองเรียนเปียโน ฟรี สำหรับน้อง ๆ 3-7 ปี  ได้ที่ สถาบันพัฒนาทักษะพาเพลิน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-464-8220 ,   088-624-0002

พบกับหลักสูตรต้อนรับปิดเทอมฤดูร้อน

พบกับหลักสูตรต้อนรับปิดเทอมฤดูร้อน

ปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้ทางสถาบันพัฒนาทักษะพาเพลิน ขอเชิญคุณผู้ปกครองพาลูกๆของคุณมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการลงเรียนคอร์สต่างๆของเรา ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่ลูกๆของคุณ แล้วยังสนุกและได้ความรู้เสริมสร้างจิตนาการที่ดีแก่ลูกๆของคุณอ่านต่อ

เชิญชวนน้องๆ มาวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานของการคิดแบบตรรกะ ฟรี!

เชิญชวนน้องๆ มาวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานของการคิดแบบตรรกะ ฟรี!

ทางสถาบันพัฒนาทักษะพาเพลิน เชิญชวนน้อง ๆ อายุระหว่าง 2.6-12 ปี มาวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานของการคิดแบบตรรกะ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแบบทดสอบไขปริศนาตัวเลข เพื่อประเมินทักษะเบื้องต้นอ่านต่อ

Meet our Team

ครูกวาง, สอนเปียโน

ครูกวาง

สอนเปียโน

ครูพลอย, สอนพัฒนา EQ

ครูพลอย

สอนพัฒนา EQ

ครูมาย, สอน drawing

ครูมาย

สอน drawing

ครูส้ม, สอนเชาน์

ครูส้ม

สอนเชาน์

ครูแฮม, สอนเชาน์

ครูแฮม

สอนเชาน์

คุณรู้หรือไม่? อัจฉริยะในตัวเด็ก..สร้างได้!

ด้วยการฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะ ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร?

  • สร้างความอดทนและมีสมาธิเป็นเวลานาน
  • หัดตั้งสมมุติฐาน และฝึกคิดแบบตรรกะ
  • ฝึกอ่านและตีความ
  • ใช้จินตนาการ

อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของลูกน้อยผ่านเลยไป....